Cum ne protejăm de agenți biologici și chimici nocivi

Parchet » Parchet | 21 iulie 2020

 

În perioada pe care o parcurgem, se vorbește mai mult ca oricând despre sănătatea la locul de muncă, în special din perspectiva agenților biologici. Montatorul de pardoseli se confruntă cu această problemă, ca orice lucrător în construcții, fiind vorba de muncă în echipă, dar are câteva elemente de risc specifice: spații închise, suprafațe cu risc de contaminare crescut, lucrul în medii diverse (mai ales spitale, unități alimentare, unități de învățământ, depozite etc.), deseori necesitatea de a decoperta pardoseli vechi, unde au viețuit ani, poate decenii, microorganisme cu potențial patologic – mucegai, ciuperci, bacterii, viruși. Se lucrează deseori cu lemn (care poate găzdui microbi), în aer sunt antrenate cantități mari de praf și umezeală. Contactul cu toate acestea este nemijlocit, astfel încât protecția trebuie să fie pe toate ”fronturile”: piele, respirație, ingestia de alimente. De asemenea, este necesară protecția din perspectiva expunerii la agenți chimici, despre care am mai vorbit deseori. Directivele europene și legislația internă oferă un cadru de norme care ne ajută să lucrăm într-un mediu mult mai sigur, mai sănătos, așa cum ne recomandă și Inspecția Muncii.

 

Expunerea la agenţi biologici

Agenţii biologici se găsesc în multe sectoare de activitate şi locuri de muncă. Riscurile generate de aceștia sunt deseori subestimate deoarece, în cele mai multe cazuri, aceştia nu pot fi percepuţi cu ochiul liber. De aceea, prevederile legale au ca scop diminuarea riscului de a intra în contact cu agenţii biologici, în primă fază, iar ulterior prevenirea răspândirii lor.

 

Agenţii biologici care pot fi întâlniți pe șantiere sunt împărțiți în mai multe grupe:

Grupa 1 – nu provoacă boli la om.

Grupa 2 – provoacă boli la om, dar este improbabilă răspândirea în colectivitate și există metode de prevenire şi tratament eficace (bacteria salmonella, streptococcus pneumoniae etc.).

Grupa 3 – provoacă boli grave la om și prezintă risc ridicat de propagare în colectivitate, dar există metode de prevenire şi tratament eficace (virusul hepatitei B, C, rabia etc.).

Grupa 4 - provoacă boli grave la om, prezintă risc ridicat de propagare în colectivitate și nu există metode de prevenire şi tratament eficace (HIV, virusul ebola etc.).

 

Agenţii biologici pot fi:

- bacterii (pot cauza tuberculoză, lepto­spiroză, probleme dermatologice etc.);

- virusuri (pot cauza hepatită, gripă, HIV, turbare etc.);

- ciuperci (pot cauza alergii etc.);

- paraziţi (pot cauza boli parazitare, cum ar fi giardiaza sau oxiuroza).

 

Animalele şi plantele pot fi gazde ale unuia sau mai multora dintre agenţii men­ţionaţi mai sus. De asemenea, fluidele şi ţesuturile umane sau animale pot con­ţine agenţi biologici.

 

Unde putem întâlni agenţi biologici

Lucrătorii pot fi expuşi la agenţi biologici la locurile de muncă unde intră în contact cu diverse materii și produse

- sânge şi alte fluide umane şi animale;

- substanţe de origine animală (carne, lână, păr, etc.);

- materiale naturale sau organice (solul, argila etc.);

- materiale de origine vegetală (fân, paie, bumbac etc.);

- pulbere organică (făină, praf de hârtie, mătreaţă animală etc.);

- gunoi, dejecţii, ape reziduale.

 

 

Astfel, există domenii care implică un risc biologic ridicat: industria alimentară, agricultură (creşterea animalelor), silvicultură, prelucrarea lemnului, horticultură, producţia de hrană şi furaje pentru animale, instituţii medicale şi de cercetări biomedicale, laboratoare clinice veterinare şi de diagnostic, eliminarea și prelucrarea deşeurilor, epurarea apelor uzate, dar și arhive, biblioteci, anticariate sau muzee. O atenție crescută trebuie acordată lucrărilor de restaurare a clădirilor și zonelor de lucru cu sisteme de aer condiţionat şi umiditate ridicată.

 

Iată și câteva efecte asupra sănătăţii care pot apărea:

- infecţii cauzate de paraziţi, virusuri sau bacterii;

- alergii cauzate de mucegaiuri, praful de făină, mătreaţa animală, enzime şi acarieni;

- intoxicaţii;

- diverse tipuri de cancer;

- efecte nocive asupra fetuşilor (pentru angajatele femei).

 

Agenţii biologici pot intra în organism prin leziuni ale pielii sau prin membranele mucoase ale ochilor, nasului sau gurii. De asemenea, pot fi inhalaţi sau înghiţiţi, cauzând infecţii ale tractului superior respirator sau ale sistemului digestiv. Contaminarea se poate produce pe șantiere şi accidental, prin muşcături ale animalelor şi înţepături de insecte.

Respectarea prevederilor legale aduce beneficii tuturor:

- Protejează lucrătorii împotriva pericolelor şi riscurilor;

- Garantează integritatea corporală şi sănătatea pe parcursul întregii vieţi profesionale;

- Diminuează cheltuielile generate de accidente de muncă şi boli profesionale;

- Reduce absenteismul şi asigură

stabilitatea forţei de muncă;

- Creşte productivitatea;

- Asigură competitivitatea pe piaţa unică europeană.

 

Exemple de măsuri tehnice şi organizatorice

- Utilizarea de scuturi şi/sau bariere de protecţie, containere închise etanş etc.

- Etanşeizarea/izolarea locurilor de muncă în care sunt prezenţi agenţii biologici din grupele 2, 3 și 4.

- Decontaminarea suprafeţelor de lucru, a echipamentelor şi a altor obiecte refolosibile care au intrat în contact cu agenţi biologici.

- Înlocuirea barierelor de protecţie a suprafeţelor şi echipamentelor atunci când au fost contaminate sau la sfârşitul turei.

- Asigurarea curăţeniei la locul de muncă.

- Asigurarea unor vestiare destinate echipamentelor individuale de protecţie şi de lucru separate de cele pentru îmbrăcămintea personală a lucrătorilor.

 

Obligaţiile lucrătorilor

- Lucrătorii trebuie să utilizeze echipamentul individual de protecţie furnizat de angajator.

- Sunt interzise mâncatul, băutul, fumatul, aplicarea de cosmetice sau folosirea/manevrarea lentilelor de contact în zonele de expunere.

- Este interzisă depozitarea de alimente/băuturi în frigidere, dulapuri sau pe rafturi unde există sânge sau alte fluide şi materiale potenţial contaminate.

- Depozitarea şi transportul sângelui sau a altor fluide şi materiale potenţial contaminate (dinţi extraşi, ţesuturi etc.) trebuie să se facă în containere închise şi etichetate cu semnul de risc biologic.

- Lucrătorii trebuie să îşi schimbe echipamentul individual de lucru la terminarea programului şi să nu îl ia acasă.

 

Principii generale pentru evitarea sau reducerea expunerii

Angajatorii au obligaţia legală de a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor împotriva tuturor riscurilor biologice la locul de muncă, prin evaluarea riscurilor asociate agenţilor biologici, ţinând cont de natura, nivelul, durata de expunere şi de informaţiile existente. Este necesară elaborarea unui program de măsuri pentru diminuarea riscurilor, informarea, consultarea şi instruirea lucrătorilor asupra recunoaşterii acestora, asupra simptomelor, modului de transmitere a bolilor, măsurilor de protejare şi vaccinare. Sunt necesare instrucţiuni clare de lucru, proceduri pentru cazuri de urgenţă, semnalizarea şi etichetarea zonelor sau obiectelor periculoase, supravegherea medicală atunci când sunt situații speciale. Monitorizarea riscurilor şi revizuirea măsurilor de prevenire trebuie efectuate permanent.

Pe șantiere cu risc de agest gen, sunt prevăzute o serie de practici sănătoase: spălarea mâinilor şi folosirea de soluţii antiseptice, curăţenia la locul de muncă, prevenirea formării de aerosoli, folosirea echipamentului individual de protecţie pentru protejarea pielii şi a membranelor mucoase ale ochilor, nasului şi gurii, vaccinări în limita posibilităților (ex. hepatită A/B, tetanos).

Igiena mâinilor presupune spălarea cu săpun și frecarea mâinilor cu substanţe pe bază de alcool pentru o eficienţă maximă, clătirea sub jet puternic de apă și uscarea la aer. În aceste condiții, microorganismele mor în circa15 secunde.

 

Expunerea la agenţi chimici

În prezent, un lucrător din orice domeniu se poate confrunta cu peste 50.000 de substanţe şi preparate chimice potenţial dăunătoare, anual alţi aproximativ 500 de agenţi chimici noi fiind introduşi în fabricaţie, deoarece industria are în permanenţă nevoie de materiale noi. Oamenii riscă fiind expuși la aceste materiale, chiar dacă ele au fost testate din perspectiva sănătății. Organizaţia Internaţională a Muncii estimează că anual produsele chimice sunt cauza a 439.000 de decese şi a 35 de milioane de îmbolnăviri profesionale. Pentru a preveni îmbolnăvirea sau accidentarea lucrătorilor, prevederile legale impun respectarea cerinţelor minime de protecţie şi diminuarea expunerii la agenţi chimici periculoşi.

În general, când un agent chimic nou este introdus pe piaţă, este greu de apreciat unde, de către cine şi în ce scop va fi folosit; astfel, intoxicarea poate avea loc la cele mai imprevizibile locuri de muncă. Cantităţi importante de chimicale sunt produse şi utilizate şi în locurile de muncă din unităţile mici, unde lucrătorii trebuie să fie bine protejaţi.

Agenţii chimici periculoşi pentru lucrători sunt, în primul rând, substanţele şi preparatele chimice clasificate ca fiind periculoase pentru sănătate și sunt definite în OUG nr. 200 /2000. În plus, mai sunt substanţele pentru care s-au stabilit valori limită de expunere profesională, așa cum prevede H.G. nr. 1218/2006, privind concentraţia maximă admisibilă a agentului chimic în aerul zonei în care respiră un lucrător. Nu în ultmul rând, trebuie să avem în vedere orice agent chimic care, deși nu este clasificat ca periculos, poate să prezinte un risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor datorită proprietăţilor chimice, fizico-chimice sau toxicologice şi a modului în care este utilizat sau prezent la locul de muncă. 

Agenţii chimici periculoşi sunt prezenţi în aproape orice loc de muncă: fabrici,magazine, mine, ferme, laboratoare, saloane de coafură, unităţi sanitare, curăţătorii, construcţii noi sau vechi, şcoli etc. Montatorii de pardoseli sunt expuși atât la mediul în care lucrează, cât și la substanțele pe care le folosesc în activitatea zilnică (adezivi, lacuri, rășini, vopsele, agenți de curățire etc.).

Făcând o sinteză, agenţii chimici pot fi substanţe şi preparate folosite la locul de muncă, dar și substanțe care apar în procesul tehnologic (ex. fum de sudură), sau care se formează în mod natural (praf).

Agenţii chimici pot pătrunde în organism prin inhalarea substanţelor sub formă de vapori, gaze, sau pulberi, prin contactul cu diverse materiale sau suprafațe contaminate (inclusiv cu echipamentele individuale de protecţie), prin ingestia accidentală, din neatenţie sau din cauza nerespectării normelor de securitate şi sănătate în muncă (produse chimice neetichetate, mâini murdare, fumatul sau mâncatul la locul de muncă etc.).

Îmbolnăvirile se pot produce după o singură expunere (intoxicaţii acute), sau după un timp îndelungat de expunere (boli cronice).

 

Expunerea la agenţi chimici poate cauza:

- iritaţii ale pielii sau dermatite;

- astm, ca rezultat al dezvoltării unor alergii la substanţele prezente în mediul de muncă;

- pierderea cunoştinţei în urma expunerii la gaze toxice;

- cancer în urma expunerii îndelungate la agenţii chimici cancerigeni.

 

Măsuri pentru evitarea sau diminuarea expunerii la agenţi chimici periculoşi

Angajatorii sunt obligați să evalueze riscurile şi, dacă tehnic este posibil, să evite folosirea sau să înlocuiască agentul chimic periculos cu unul mai puţin periculos. Ei trebuie să limiteze numărul personalului expus la minimum posibil (de exemplu prin automatizarea operaţiunilor sau limitarea accesului în zonele periculoase), să realizeze captarea la sursă a vaporilor, gazelor, pulberilor şi să asigure ventilarea locului de muncă, să asigure dotarea cu echipament individual de protecţie adecvat (măşti, mănuşi, îmbrăcăminte, aparate respiratorii etc.).

 

Expunerea la agenţi biologici

Agenţii biologici se găsesc în multe sectoare de activitate şi locuri de muncă. Riscurile generate de aceștia sunt deseori subestimate deoarece, în cele mai multe cazuri, aceştia nu pot fi percepuţi cu ochiul liber. De aceea, prevederile legale au ca scop diminuarea riscului de a intra în contact cu agenţii biologici, în primă fază, iar ulterior prevenirea răspândirii lor.

 

Agenţii biologici care pot fi întâlniți pe șantiere sunt împărțiți în mai multe grupe:

Grupa 1 – nu provoacă boli la om.

Grupa 2 – provoacă boli la om, dar este improbabilă răspândirea în colectivitate și există metode de prevenire şi tratament eficace (bacteria salmonella, streptococcus pneumoniae etc.).

Grupa 3 – provoacă boli grave la om și prezintă risc ridicat de propagare în colectivitate, dar există metode de prevenire şi tratament eficace (virusul hepatitei B, C, rabia etc.).

Grupa 4 - provoacă boli grave la om, prezintă risc ridicat de propagare în colectivitate și nu există metode de prevenire şi tratament eficace (HIV, virusul ebola etc.).

 

Agenţii biologici pot fi:

- bacterii (pot cauza tuberculoză, lepto­spiroză, probleme dermatologice etc.);

- virusuri (pot cauza hepatită, gripă, HIV, turbare etc.);

- ciuperci (pot cauza alergii etc.);

- paraziţi (pot cauza boli parazitare, cum ar fi giardiaza sau oxiuroza).

 

Animalele şi plantele pot fi gazde ale unuia sau mai multora dintre agenţii men­ţionaţi mai sus. De asemenea, fluidele şi ţesuturile umane sau animale pot con­ţine agenţi biologici.

Unde putem întâlni agenţi biologici

Lucrătorii pot fi expuşi la agenţi biologici la locurile de muncă unde intră în contact cu diverse materii și produse

 

Astfel, există domenii care implică un risc biologic ridicat: industria alimentară, agricultură (creşterea animalelor), silvicultură, prelucrarea lemnului, horticultură, producţia de hrană şi furaje pentru animale, instituţii medicale şi de cercetări biomedicale, laboratoare clinice veterinare şi de diagnostic, eliminarea și prelucrarea deşeurilor, epurarea apelor uzate, dar și arhive, biblioteci, anticariate sau muzee. O atenție crescută trebuie acordată lucrărilor de restaurare a clădirilor și zonelor de lucru cu sisteme de aer condiţionat şi umiditate ridicată.

 

Iată și câteva efecte asupra sănătăţii care pot apărea:

 

Agenţii biologici pot intra în organism prin leziuni ale pielii sau prin membranele mucoase ale ochilor, nasului sau gurii. De asemenea, pot fi inhalaţi sau înghiţiţi, cauzând infecţii ale tractului superior respirator sau ale sistemului digestiv. Contaminarea se poate produce pe șantiere şi accidental, prin muşcături ale animalelor şi înţepături de insecte.

Respectarea prevederilor legale aduce beneficii tuturor:

- Protejează lucrătorii împotriva pericolelor şi riscurilor;

- Garantează integritatea corporală şi sănătatea pe parcursul întregii vieţi profesionale;

- Diminuează cheltuielile generate de accidente de muncă şi boli profesionale;

- Reduce absenteismul şi asigură

stabilitatea forţei de muncă;

- Creşte productivitatea;

- Asigură competitivitatea pe piaţa unică europeană.

 

Exemple de măsuri tehnice şi organizatorice

- Utilizarea de scuturi şi/sau bariere de protecţie, containere închise etanş etc.

- Etanşeizarea/izolarea locurilor de muncă în care sunt prezenţi agenţii biologici din grupele 2, 3 și 4.

- Decontaminarea suprafeţelor de lucru, a echipamentelor şi a altor obiecte refolosibile care au intrat în contact cu agenţi biologici.

- Înlocuirea barierelor de protecţie a suprafeţelor şi echipamentelor atunci când au fost contaminate sau la sfârşitul turei.

- Asigurarea curăţeniei la locul de muncă.

- Asigurarea unor vestiare destinate echipamentelor individuale de protecţie şi de lucru separate de cele pentru îmbrăcămintea personală a lucrătorilor.

 

Obligaţiile lucrătorilor

- Lucrătorii trebuie să utilizeze echipamentul individual de protecţie furnizat de angajator.

- Sunt interzise mâncatul, băutul, fumatul, aplicarea de cosmetice sau folosirea/manevrarea lentilelor de contact în zonele de expunere.

- Este interzisă depozitarea de alimente/băuturi în frigidere, dulapuri sau pe rafturi unde există sânge sau alte fluide şi materiale potenţial contaminate.

- Depozitarea şi transportul sângelui sau a altor fluide şi materiale potenţial contaminate (dinţi extraşi, ţesuturi etc.) trebuie să se facă în containere închise şi etichetate cu semnul de risc biologic.

- Lucrătorii trebuie să îşi schimbe echipamentul individual de lucru la terminarea programului şi să nu îl ia acasă.

 

Principii generale pentru evitarea sau reducerea expunerii

Angajatorii au obligaţia legală de a proteja securitatea şi sănătatea lucrătorilor împotriva tuturor riscurilor biologice la locul de muncă, prin evaluarea riscurilor asociate agenţilor biologici, ţinând cont de natura, nivelul, durata de expunere şi de informaţiile existente. Este necesară elaborarea unui program de măsuri pentru diminuarea riscurilor, informarea, consultarea şi instruirea lucrătorilor asupra recunoaşterii acestora, asupra simptomelor, modului de transmitere a bolilor, măsurilor de protejare şi vaccinare. Sunt necesare instrucţiuni clare de lucru, proceduri pentru cazuri de urgenţă, semnalizarea şi etichetarea zonelor sau obiectelor periculoase, supravegherea medicală atunci când sunt situații speciale. Monitorizarea riscurilor şi revizuirea măsurilor de prevenire trebuie efectuate permanent.

Pe șantiere cu risc de agest gen, sunt prevăzute o serie de practici sănătoase: spălarea mâinilor şi folosirea de soluţii antiseptice, curăţenia la locul de muncă, prevenirea formării de aerosoli, folosirea echipamentului individual de protecţie pentru protejarea pielii şi a membranelor mucoase ale ochilor, nasului şi gurii, vaccinări în limita posibilităților (ex. hepatită A/B, tetanos).

Igiena mâinilor presupune spălarea cu săpun și frecarea mâinilor cu substanţe pe bază de alcool pentru o eficienţă maximă, clătirea sub jet puternic de apă și uscarea la aer. În aceste condiții, microorganismele mor în circa15 secunde.

 

Expunerea la agenţi chimici

În prezent, un lucrător din orice domeniu se poate confrunta cu peste 50.000 de substanţe şi preparate chimice potenţial dăunătoare, anual alţi aproximativ 500 de agenţi chimici noi fiind introduşi în fabricaţie, deoarece industria are în permanenţă nevoie de materiale noi. Oamenii riscă fiind expuși la aceste materiale, chiar dacă ele au fost testate din perspectiva sănătății. Organizaţia Internaţională a Muncii estimează că anual produsele chimice sunt cauza a 439.000 de decese şi a 35 de milioane de îmbolnăviri profesionale. Pentru a preveni îmbolnăvirea sau accidentarea lucrătorilor, prevederile legale impun respectarea cerinţelor minime de protecţie şi diminuarea expunerii la agenţi chimici periculoşi.

În general, când un agent chimic nou este introdus pe piaţă, este greu de apreciat unde, de către cine şi în ce scop va fi folosit; astfel, intoxicarea poate avea loc la cele mai imprevizibile locuri de muncă. Cantităţi importante de chimicale sunt produse şi utilizate şi în locurile de muncă din unităţile mici, unde lucrătorii trebuie să fie bine protejaţi.

Agenţii chimici periculoşi pentru lucrători sunt, în primul rând, substanţele şi preparatele chimice clasificate ca fiind periculoase pentru sănătate și sunt definite în OUG nr. 200 /2000. În plus, mai sunt substanţele pentru care s-au stabilit valori limită de expunere profesională, așa cum prevede H.G. nr. 1218/2006, privind concentraţia maximă admisibilă a agentului chimic în aerul zonei în care respiră un lucrător. Nu în ultmul rând, trebuie să avem în vedere orice agent chimic care, deși nu este clasificat ca periculos, poate să prezinte un risc pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor datorită proprietăţilor chimice, fizico-chimice sau toxicologice şi a modului în care este utilizat sau prezent la locul de muncă. 

Agenţii chimici periculoşi sunt prezenţi în aproape orice loc de muncă: fabrici,magazine, mine, ferme, laboratoare, saloane de coafură, unităţi sanitare, curăţătorii, construcţii noi sau vechi, şcoli etc. Montatorii de pardoseli sunt expuși atât la mediul în care lucrează, cât și la substanțele pe care le folosesc în activitatea zilnică (adezivi, lacuri, rășini, vopsele, agenți de curățire etc.).

Făcând o sinteză, agenţii chimici pot fi substanţe şi preparate folosite la locul de muncă, dar și substanțe care apar în procesul tehnologic (ex. fum de sudură), sau care se formează în mod natural (praf).

Agenţii chimici pot pătrunde în organism prin inhalarea substanţelor sub formă de vapori, gaze, sau pulberi, prin contactul cu diverse materiale sau suprafațe contaminate (inclusiv cu echipamentele individuale de protecţie), prin ingestia accidentală, din neatenţie sau din cauza nerespectării normelor de securitate şi sănătate în muncă (produse chimice neetichetate, mâini murdare, fumatul sau mâncatul la locul de muncă etc.).

Îmbolnăvirile se pot produce după o singură expunere (intoxicaţii acute), sau după un timp îndelungat de expunere (boli cronice).

 

Expunerea la agenţi chimici poate cauza:

- iritaţii ale pielii sau dermatite;

- astm, ca rezultat al dezvoltării unor alergii la substanţele prezente în mediul de muncă;

- pierderea cunoştinţei în urma expunerii la gaze toxice;

- cancer în urma expunerii îndelungate la agenţii chimici cancerigeni.

 

Măsuri pentru evitarea sau diminuarea expunerii la agenţi chimici periculoşi

Angajatorii sunt obligați să evalueze riscurile şi, dacă tehnic este posibil, să evite folosirea sau să înlocuiască agentul chimic periculos cu unul mai puţin periculos. Ei trebuie să limiteze numărul personalului expus la minimum posibil (de exemplu prin automatizarea operaţiunilor sau limitarea accesului în zonele periculoase), să realizeze captarea la sursă a vaporilor, gazelor, pulberilor şi să asigure ventilarea locului de muncă, să asigure dotarea cu echipament individual de protecţie adecvat (măşti, mănuşi, îmbrăcăminte, aparate respiratorii etc.).

Sisteme profesionale pentru pardoseli