HANGAR pentru ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE AERONAVE

Rasini » Rasini | 09 octombrie 2020

 

Suntem bucuroși să vă prezentăm o lucrare inedită realizată în luna iunie cu materialele Murexin. Este vorba despre o pardoseală epo­xidică cu suprafața de 6000 m2 executată la un hangar cu funcțiunea de service pentru aeronave. Responabili cu execuția lucrării au fost partenerii noștri, firmele Prota Prod Construct și Abc Painting. 

Pardoselile din cadrul hangarelor aviatice trebuie să răspundă unor cerințe speciale. 

Aceste pardoseli trebuie să posede anu­mite caracteristici precise de performanță care să asigure exploatarea  eficientă și sigură. Dintre acestea le enumerăm pe cele mai importante: 

  • Rezistență la abraziune: par­doselile executate în hangare trebuie să prezinte rezistențe ridicate la uzură, respectiv împotriva zgârierii cauzate de căderea șuru­burilor și a pieselor, sau în urma transportului (prin târâre) a sculelor și a echipamentelor.
  • Rezistență chimică: aceste par­do­seli vin în contact în mod constant cu combustibili de aeronave, cu lubrifianți, cu lichide hidraulice, cu soluții de curățare corozive, precum și cu cauciurile încinse ale aeronavelor. Par­doseala trebuie să facă față acestor tipuri de solicitări pe termen scurt și lung, fără să sufere deteriorări.
  • Aderență și rezistență la întindere: aeronavele de mari di­men­siuni și încărcările punctuale generate de acestea sunt factori care fac necesară asi­gurarea unei aderențe extrem de ridicate a acoperirii epoxidice la suportul din beton, concomitent cu caracteristica de flexibilitate și de rezistență internă a ma­terialului pentru a răspunde solicitărilor extreme întâlnite în asemenea spații.
  • Curățarea și întreținerea ușoa­ră: de regulă suprafețele han­ga­relor sunt extrem de mari. Aceste su­pra­fețe necesită o curățare economică și rapidă, precum și o întreținere ușoară.
  • Reflectivitatea luminii: gra­dul de reflectivitate a luminii la nivelul suprafeței pardoselii, poate avea efect asupra îm­bu­nătățirii iluminării pe parcursul des­­fășurării lucrărilor de reparații și în­treținere a aeronavelor, astfel nemaifiind ne­cesară instalarea de corpuri supli­mentare de ilu­minat și asigurându-se o spo­rire a gradului de vizibilitate și o re­du­cere a costurilor de energie. 
  • Selectarea culorii: alegerea cu­lorii reprezintă un factor determinant din mai multe puncte de vedere. O cu­loare deschisă contribuie la o între­ținere mai ușoară și la îndeplinirea condițiilor de siguranță în exploatare, respectiv iden­tificarea ușoară și rapidă a suprafețelor de pardoseală umede sau cu urme de lichide, precum și la identificarea sculelor, pieselor sau a altor repere lăsate sau uitate pe pardoseală. 

În privința prelucrării, s-a șlefuit su­pra­fața betonului, s-au tratat rosturile, res­pectiv rosturile de dilatație s-au etanșat cu materiale elastice de etanșare, iar rosturile de contracție s-au închis cu mortar epoxidic.
Pentru amorsarea suportului s-a utilizat produsul Murexin Rășina epoxidică EP 70 BM. Acest produs este o rășină epoxidică bicomponentă pură, fără umplutură de filler, cu utilizare universală, ca strat de grund, în amestec cu nisip de cuarț pentru rea­lizarea mortarelor epoxidice con­sis­tente sau autonivelante, precum și ca barieră la vapori, pentru tratarea fisurilor la betoane și șape, pentru injectări și pentru ancorarea fundațiilor de mașini și a stâlpilor.

 Ca strat de acoperire s-a utilizat produsul epoxidic bicomponent Murexin Kemapox C 6000, aplicat în straturi suc­cesive, ca strat intermediar și ca strat final. Produsul are rezistențe mecanice și chimice ridicate, nu conține solvenți, are aspect lucios, este rezistent în timp și asigură o curățare și o întreținere ușoare.Sisteme profesionale pentru pardoseli