MUREXIN: Chit de rosturi pentru pavaje PF 30; Pentru toate tipurile de pavaje!

Suport si adezivi » Suport si adezivi | 11 iunie 2019

 

  • Prelucrare ușoară
  • Rezistențe la încovoiere și la compresiune ridicate
  • Rezistent la temperaturi ridicate și la îngheț-dezgheț cu săruri
  • Nu permite creșterea buruienilor prin rost
  • Permeabilitate ridicată la apă, pentru sisteme drenante

 

Domenii de utilizare

Domeniul privat:

  • Alei pietonale, respectiv alei în grădini
  • Terase
  • Accese în garaje private

Domeniul public:

  • Suprafețe pietonale și piețe (excepție: străzi)

 

Depozitare

Dacă tratarea se realizează corespunzător: termenul de depozitare este nelimitat.

 

Rezistența la îngheț

Deoarece materialul nu este sensibil la îngheț, este permisă depozitarea în spații exterioare.

 

Prelucrabil în condiții de ploaie

Chitul de rosturi pentru pavaje PF 30 nu prezintă restricții în privința prelucrării și expunerii ulterioare la ploaie. (Recomandare: trebuie asigurat un pat de fundare drenant). Prin urmare suprafețele nu trebuiesc acoperite în scopul protecției împotriva ploii.

 

Rezistența la compresiune

Opțiunea aplicării materialului în tehnica șlamului, respectiv pe suprafața saturată cu apă, iar pe parcursul aplicării să se stropească materialul cu un jet „moderat” de apă, asigură rezultate mai bune și împiedică formarea golurilor, apariția petelor și alte probleme cunoscute.

 

Aplicarea în tehnica șlamului

Rezistența la compresiune este comparabilă cu a unui sistem de rășină epoxidică bicomponentă.

 

Conservare

Posibilitatea conservării materialului rămas în ambalajele începute:

Se deschide sacul vacuumat și se ia cantitatea necesară de material. Apoi imediat se golește cantitatea rămasă în sac, în găleată și se umple găleata cu apă, astfel încât materialul să se afle sub apă. Acest material poate fi depozitat încă multe luni pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare. Prelucrarea se va face tot direct din găleată.

La pavaje putem întâlni următoarele probleme: dezvoltarea buruienilor prin rosturi, resturi de mortar și de ciment, deteriorarea rosturilor din cauza sarcinilor, a ciclurilor îngheț-dezgheț, a sării presărate și a altor factori chimici. Pe lângă aceasta, rosturile impermeabile la apă duc la o suprasolicitare a rețelei de canalizare.

 

Informații suplimentare se regăsesc în fișele tehnice pe www.murexin.ro

Sisteme profesionale pentru pardoseli