Pardoseli » Pardoseli istorice

Cula oltenească: Măldărescu – Duca

01 octombrie 2014
Masivă, echilibrată, cu câteva elemente surprinzătoare de rafinament, cula Măldărescu pare că ne dă o lecție vie de arhitectură, reflectând o etapă a tranziției de la conacul fortificat al boierilor munteni de la sfârșitul Evului Mediu la casa românească modernă, de inspirație tradițională, inclusă generic în ceea ce s-a numit ”stil neoromânesc” sau ”neobrâncovenesc”.

Treptele de piatră ale Coziei

17 iulie 2014
Străbătând în grabă drumul de pe Valea Oltului dintre Râmnicu Vâlcea și Sibiu, rareori ne oprim, măcar pentru câteva minute, la una dintre cele mai vechi monumente de arhitectură din Țara Românească, Mănăstirea Cozia, ctitorie a lui Mircea cel Bătrân realizată între 1387 și 1391, unde domnitorul a fost de altfel și înmormântat.

Palatul Bragadiru – Bucureștiul la 1900

17 iulie 2014
Renovat recent și repus în funcțiune ca centru de evenimente, Palatul Bragadiru este cu siguranță una dintre clădirile bucureștene care merită văzute, din mai multe perspective - a constructorului, a arhitectului, a iubitorului de istorie, a turistului sau amatorului de ”loisir”.

Goticul catalan: ”La Seu” și ”La Ribera”

22 aprilie 2014
Cunoscută cu precădere pentru operele lui Gaudi și mai ales pentru Sagrada Familia, de dată recentă, Barcelona are de fapt o serie de catedrale și biserici care făceau faima acestui oraș cu mult înainte de modernismul catalan. Unele dintre aceste edificii vechi se înscriu în așa-numitul stil ”gotic catalan”, un curent arhitectonic particular plasat în secolele XIII-XV caracterizat prin sobrietate, înălțimi mai reduse, lipsa contraforților obișnuiți și a ferestrelor largi. Pe noi ne-au fascinat aceste construcții în mod suplimentar datorită faptului că multe personalități ale vieții economice, sociale și clericale au fost înmormântate în aceste spații, deseori fără a fi marcate cu ceva mai mult decât o inscripție în piatră, la nivel cu întreaga pardoseală...     

Bisericile fortificate săsești din Transilvania

08 ianuarie 2014
Chiar dacă au fost construite în vremuri mai puțin fericite, bisericile fortificate din Transilvania reprezintă azi un ”brand” sugestiv pentru turistul preocupat de fenomenele speciale ale arhitecturii, de modul în care comunitățile Evului Mediu au rezolvat într-un mod ingenios și eficient problemele legate de apărarea contra invaziilor, păstrarea identității etnice și religioase, solidaritatea comunitară, anumite aspecte economice caracteristice acelor vremuri.

SINGURA REVISTA DE SPECIALITATE DIN DOMENIU

Vezi toate numerele revistei
Sisteme profesionale pentru pardoseli