Proiectarea și execuția corectă a pardoselilor (IV)

Pardoseli » Rezidentiale | 10 aprilie 2016


Marius Filipașcu, Consultant Tehnic
Continuăm, după o pauză care sperăm că nu v-a scăzut interesul pentru serialul nostru, să vă prezentăm ”Normativului privind proiectarea, execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţiile civile”, indicativ GP 037/98, vorbind despre definirea pardoselii și a elementelor constitutive ale acesteia.

În numărul 23 al revistei am arătat că o pardoseală, în accepțiunea normativului mai sus menționat, este formată dintr-un strat suport, un strat intermediar1 și un strat de uzură, numit de multe ori, pardoseală finită (unii considerând, greșit, că, în fapt, pardoseala este aceasta, adică ceea ce se vede – pardoseala finită). În numărul 24 al revistei, am vorbit (prezentat) stratul suport, dezvoltând subiectul șapei flotante și, mai ales, al șapei uscate. Considerăm că despre stratul intermediar , care, și logic, dar și în accepțiunea normativului, este stratul dintre baza pe care se montează pardoseala și stratul suport (strat care, în cazul dalelor flotante, este parte constitutivă a acestora), nu este prioritar să vorbim, urmând a reveni în episoade ulterioare. Prin urmare, vom începe prin a vă prezenta tipurile de pardoseli finite. În continuare, ca și în episoadele anterioare, ne rezervăm dreptul de a numi acest strat ”pardoseală finită”, și nu strat de uzură, cum îl denumește normativul, deoarece considerăm această denumire mai corectă, mai ales că pardoseala finită poate avea, în multe cazuri2, un strat de uzură3.

Normativul sus-menționat omite să definească, de la început, tipurile de pardoseli finite, trecând direct la criteriile de performață ale acestora (Cap.2), o carență cu atât mai mare cu cât marea majoritatea specialiștilor din România nu cunosc/stăpânesc toate tipurile și subtipurile de pardoseli finite existente, ca noțiune de bază. Astfel, începând din acest număr al revistei, vom completa normativul descriind toate tipurile și subtipurile de pardoseli finite din grupele definite de normativ: calde, simicalde și reci.

Vom face prezentarea pardoselilor finite într-o ordine care ține cont de:
  • cât de mult/des sunt folosite
  • cât de puțin sunt cunoscute/stăpânite
  • cât de mult li se pare proiectanților, executanților și beneficiarilor că le cunosc, deși, în fapt, nu știu tot ce ar trebui să știe.

Pentru numărul de astăzi am ales MOCHETA, care face parte din grupa pardoselilor calde. Aproape toți cei implicați, proiectanți, executanți (antreprenori, constructori), beneficiari, consultanți, consideră că au suficiente cunoștințe despre mochetă și că, în fond, ”nu-i mare filosofie – o țesătură care a înlocuit covorul”.
În prezentarea care urmează vom introduce și unele cuvinte noi, care vor fi evidențiate.
Vă vom fi foarte recunoscători dacă veți trimite opiniile dumneavoastră referitoare la aceste noi cuvinte, mai ales că la această dată există foarte multe ”englezisme4 ”, pe lângă (uzuala, din păcate) meteahnă de a defini prin marcă produsul5.

1. Normele europene care definesc mochetele sunt


SR EN 1307  Acoperitoare textile de sol. Clasificare.
SR EN 14041  Îmbrăcăminte rezistentă la șoc textilă și stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esențiale.

NOTĂ:
ASRO (Asociația de Standardizare din România) a ales o traducere eronată a denumirii acestei norme (din păcate, nu numai a acesteia!), textul oficial englez fiind ”Resilient, textile and laminate floor coverings” adică ”Acoperiri6  elastice, textile sau laminate pentru pardoseli”

Norma SR EN 1307 definește tipurile acoperirilor, iar norma SR EN 14041 principalele caracteristici.
Foarte importantă pentru cunoașterea mochetelor este norma ISO 2424 care definește termenii uzitați în teoria mochetelor și definește categoriile (tipurile) de mochete.
Deși versiunea din 2001 a acestui normativ fusese asimilată în România (SR ISO 2424:2001), versiunea revizuită din 2007 nu a mai fost, ASRO mulțumindu-se să notifice că versiunea 2001 este anulată și că ”există ISO 2424:20077

2. Definirea noțiunilo de bază


În primul rând (așa cum găsim și în ISO 2424), trebuie definiți termenii de bază:
-    fir = produsul obținut prin toarcerea fibrelor
-    strat de uzură = suprafața expusă direct
-    substrat (bază) = suportul stratului de uzură, format din unul sau mai multe straturi
-    pol8  = totalitatea firelor de deasupra unui substrat (suport) care formează stratul de uzură și care sunt ridicate (au o consistență afânată).3. Fire


Foarte important, pentru fiecare tip de mochetă, precum și pentru performanțele ulterioare ale acesteia9, este tipul firelor care intră în structura unei acesteia (atât firele care alcătuiesc suportul, cât și firele polului). Firul este produs din filamente sau fibre. Filamentul este o fibră nesfârșită – cum sunt fibrele chimice și mătasea (singurul filament natural utilizat).

În general, fibrele textile sunt cele prezentate în schema alăturată4. Mochete cu și fără pol


Mochetele pot fi:
-    cu pol = mochete având polul, ca strat de uzură, fixat pe un substrat10, deci fiind de construcție neapărat eterogenă
-    fără pol = mochete cu strat de uzură fără fire verticale (ridicate) – impâslitură, bătătură; aceste mochete pot fi omogene (doar strat de uzură, în masă) sau eterogene, având un substratMochetele cu pol sunt:
-    cu fir/fire buclat/e - firele formează bucle (aceste mochete sunt, de regulă, mai rezistente la trafic față de cele de mai jos, neconferind, în schimb, un confort ridicat)

-    cu fir/fire tăiat/e - firele sunt verticale/drepte (deși mai puțin rezistente la trafic, față de anterioarele, aceste mochete oferă confort)OBSERVAȚIE: se numește fir tăiat (nu fir drept, de exemplu) deoarece în procesul de producție, inițial, firrele sunt buclate, apoi se taie-    cu fir/fire buclat/e și tăiat/e = combinație între tipurile de mai sus (în general, aceste mochete se evidențiază prin elegață)5. Tehnologii de fixare a polului


Firul polului, pe care putem să-l numim ”polfir”, poate fi fixat de substrat/bază prin:
-    țesere
-    procedeu ”tufting”
-    procedeu needlepunch11
-    lipire

Procedeul needlepunch, schematic, constă în compactarea unei mase (3) de fire (subțiri și scurte) prin baterea cu un platan cu ace (1), acele trecând prin masa de fire, și un platan cu rosturi (2), pe un suport, care este de regulă o împâslitură (4)
NOTĂ: se pot întâlni, foarte rar și mochete având polfirele înnodate pe substrat/bază (tehnologia clasică a covoarelor), dar fiind practic pe cale de dispariție, nu vom insista asupra lor

6. Tipurile și subtipurile de mochetă


Tipurile de mochetă rezultă, în fapt, din tehnologia de fixare a polului.
Schematic acestea sunt:
-    Mochete țesute
o    Mochete țesute plate
o    Mochete țesute cu pol
-    Mochete tufted12
-    Mochete nețesute
o    Mochete compacte
o    Mochete structurate
o    Mochete nețesute velur
o    Mochete Kugelgarn
-    Mochete lipite
o    Mochete lipite buclate
o    Mochete fulgtex13

În numărul viitor vă vom prezenta pe larg tipurile și subtipurile de mochete enumerate mai sus.

Legenda:
1 - Strat fonoizolant sau/și termoizolant, hidroizolant sau îndeplinind alte funcțiuni tehnologice
2 - Ca de exemplu ceramica glazurată, mochetele cu excepția mochetei țesute plate și a unor mochete nețesute, pardoseala PVC eterogenă, parchetul multistrat
3 - Prin urmare, dacă am accepta definiția stratului de uzură așa cum apare în normativul menționat, în multe cazuri am fi nevoiți să vorbim despre ”stratul de uzură a stratului de uzură” ceea ce ni se pare, cel puțin, hilar
4 - Cuvinte englezești folosite ad literam
5 - Exemple ”clasice”: adidași, termopane, xerox, scoci etc.
6 - Acoperiri, nu ”îmbrăcăminți” și nici ”acoperitoare” cum apare în SR EN 1307 (mai sus)
7 - Website www.magazin.asro.ro
8 - Cuvânt nou, preluat, ad literam, din limba germană; în limba engleză pile
9 - Rezistența la uzură, rezistența la pătare, ușurință la curățare, etc
10 - Backing, în limba engleză
11 - În traducere ar fi ”batere cu ace” – am considerat preluarea neologismului mult mai indicată
12 - Neologism, cuvânt preluat – este o tehnologie asemănătoare croșetării
13 - Cuvânt nou, considerat de noi potrivit pentru desemnarea acestor tipuri de mochetăSisteme profesionale pentru pardoseli