Reguli pentru căile de acces ale locuințelor

Pardoseli » Rezidentiale | 14 octombrie 2016

Saca interioara acces locuinta

Căile de acces pentru sau din locuințe de orice fel, interioare sau exterioare, trebuie să îndeplinească anumite cerințe prevăzute explicit de Normativul privind proiectarea clădirilor de locuințe, indicativ NP 057-02. Am selectat aici câteva dintre prevederile documentului respectiv, cele referitoare la pardoseli, scări și căi de acces, pentru câteva motive importante: montatorul de pardoseli trebuie să știe care îi sunt limitele pe care să nu le depășească în timpul lucrării, materialele folosite să fie cele potrivite, iar în cazul unor lucrări de reamenajare să nu fie încălcate aceste reguli. Reglementări importante sunt și pentru ansambluri rezidențiale, chiar pentru locuințe individuale împrejmuite, iar ideea principală este următoarea: pe acest subiect,nimic nu trebuie lăsat la voia întâmplării, pentru că este vorba despre siguranța oamenilor, chiar de viața lor în situații extreme.  

 

Accese carosabile

Pentru locuinţe unifamiliale cu acces şi lot propriu se vor asigura:

·         Accese carosabile pentru locatari;

·         Acces carosabil pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, conform regulamentelor locale de urbanism;

·         Alei semi(carosabile) în interiorul zonelor parcelate, având (pentru alei cu L = max. 25,00 m și l = min. 3,50 m, respectiv pentru alei cu L > 25,00 m) l = min. 3,50 m + supralărgiri de depăşire şi zone pentru manevre de întoarcere;

·         În cazul parcelării pe două rânduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de servire locală (fundături) având:

-          Pentru alei cu L = 30,00 m, l = 3,50 m (o bandă) și

-          Pentru alei cu L = 30 - 100,00 m, l = min. 2 benzi (7,00 m.) cu trotuar pe cel puţin o latură şi supralărgiri pentru manevre de întoarcere la capăt.

 

Pentru locuinţe semicolective cu acces propriu şi lot folosit în comun, se vor asigura:

·         Accese carosabile pentru locatari;

·         Accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, conform regulamentelor locale de urbanism;

·         În cazul parcelării pe două rânduri: idem cu prevederile despre locuințe unifamiliale.

 

Pentru locuinţe colective cu acces şi lot folosit în comun se vor asigura:

·         Accese carosabile pentru locatari;

·         Accese de serviciu pentru colectarea deşeurilor menajere şi pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, conform regulamentelor locale de urbanism;

·         Accese la parcaje şi garaje.

 

Accese pietonale

Accesele pietonale vor fi conformate astfel încât să permită circulaţia persoanelor cu handicap şi care folosesc mijloace specifice de deplasare (scaun rulant) conform prevederilor specifice.

 

Siguranţa circulaţiei pe căi pietonale exterioare

·         Traseul pietonal trebuie să fie clar, vizibil şi bine diferenţiat de cel carosabil, prin rezolvare în profil transversal, prin material, sau prin culoare;

·         Între clădire şi carosabil trebuie să existe trotuar;

·         Toate căile pietonale vor avea:

-          lăţime liberă de 1,50 m (se admite min. 1,00 m lăţime, cu condiţia asigurării, la intersecţii şi schimbare de direcţie, a unui spaţiu de 1,50 x 1,50 m pentru manevră scaun rulant);

-          înălţime de max. 0,20 m;

·         Înălţimea liberă de trecere, pe sub obstacole izolate, va fi: min. 2,10 m;

·         Ieşirile din garaje sau parcaje trebuie bine marcate şi semnalizate, astfel încât să fie vizibile în orice condiţii atmosferice;

·         În dreptul ieşirilor din garaje sau parcaje, trotuarul va fi întrerupt şi rotunjit la colţuri;

·         Căile pietonale, adiacente căilor carosabile cu trafic intens, trebuie să fie asigurate cu balustrade de protecţie (h = 0,90 m), sau spaţiu verde de siguranţă;

·         Stratul de uzură, al căilor pietonale, va fi astfel rezolvat, încât să împiedice alunecarea, chiar şi în condiţii de umiditate;

·         Panta căii pietonale va fi:

-          în profil longitudinal max. 5 %;

-          în profil transversal max. 2 %;

·         Denivelările admise pe traseul pietonal (dacă nu pot fi evitate), sunt de max. 2,5 cm;

·         Rosturile între dalele pavajului, sau orificiile de la grătarele pentru ape pluviale, vor fi de max. 1,5 cm;

·         Pe parcursul căilor pietonale, în spaţii deschise, aflate pe terenuri accidentate, sau în zone cu vânturi puternice, se vor prevedea grilaje joase, sau balustrade având înălțimeh = min. 0,60 m (recomandat 0,90 m - 1,00 m, având mână curentă inclusiv la 0,60 m);

·         La acoperişurile cu pantă mai mare de 30° se vor prevedea opritoare de zăpadă, pentru a se evita accidentarea pietonilor.

 

Siguranţa cu privire la accesul în clădire

·         Accesul în clădire trebuie retras din circulaţia stradală (cazul clădirilor adiacente căilor de circulaţie);

·         Platforma de acces în clădire va avea h = min. 0,15 m, fiind conformată şi dimensionată corespunzător, inclusiv pentru accesul persoanelor blocate în scaun rulant (unde este cazul);

·         Pentru persoanele blocate în scaun rulant, accesul pe platformă se va face prin intermediul unei rampe, având panta de max. 8 %;

·         Treptele scării de acces vor respecta relaţia 2 h + l = 62 - 64 cm, dar, pentru persoane cu dificultăţi de mers, treptele vor avea h = max. 16 cm şi l = min. 30 cm (recomandat 15 x 32 cm sau 16 x 30 cm);

·         Lăţimea scării de acces va fi stabilită corespunzător tipului de scară şi respectiv a tipului de clădire, conform normelor de siguranță a circulației interioare;

·         Rampele, scările şi platforma de acces vor avea balustrade/parapete de protecţie, conformate şi dimensionate corespunzător reglementărilor specifice;

·         Stratul de uzură al scărilor, rampelor, platformelor de acces, vor fi astfel realizate, încât să se evite alunecarea (inclusiv în condiţii de umiditate);

·         Lăţimea liberă a golului de uşă va fi de:

-          min. 1,40 m (0,80 + 0,60) la intrarea principală în  locuinţe colective cu mai mult de 100 de persoane;

-          min. 1,00 m la intrarea principală în locuinţe colective cu mai puţin de 100 persoane;

-          min. 0,90 m la intrarea principală în locuinţe unifamiliale şi semicolective;

-          min. 0,80 m intrarea secundară;

·         Pragul uşii va fi de max. 2,5 cm;

·         Grătarul pentru curăţat încălţămintea va avea orificii de max. 1,5 cm.

·         Se recomandă ca deasupra platformei de acces în clădire să se prevadă o copertină de protecţie, corespunzător conformată şi dimensionată – aceasta va avea atât rol de siguranță a traficului, cât și pentru protecția pardoselilor.

 

 

Siguranţa cu privire la deplasarea pe scări interioare

·         Relaţia între trepte şi contratrepte trebuie să fie 2 h + l = 62 - 64 cm, dar, pentru persoane cu dificultăţi de mers, treptele vor avea h = max. 16 cm şi l = min. 30 cm (recomandat 15 x 32 cm sau 16 x 30 cm);

·         Numărul de trepte, al unei rampe de scară, va fi de:

-          max. 18 trepte - caz general;

-          max. 16 trepte (recomandat 10 trepte) – pentru persoane cu dificultăţi de mers;

-          min. 3 trepte;

·         Ttreptele ce aparţin aceleiaşi rampe de scară, trebuie să aibă aceleaşi dimensiuni (lăţime şi înălţime), măsurat pe linia pasului (pentru scări ce asigură şi/sau evacuarea este indicat ca treptele să aibă aceleaşi dimensiuni pe toată desfăşurarea scării respective);

·         Scările vor fi prevăzute, cu parapete (balustrade) de protecţie conformate corespunzător normelor specifice NP 063, având înălţimea de siguranţă h curent = 0,90 m;

·         Când scara este distanţată de perete mai mult de 6 cm, se vor lua măsuri de siguranţă corespunzătoare, astfel încât să fie evitată alunecarea în gol a piciorului, sau a bastonului;

·         Balustrada (parapetul) va fi prevăzută cu mână curentă astfel conformată, încât să poată fi cuprinsă cu mâna (4 – 5 cm diametru);

·         Balustrada va fi astfel alcătuită încât să nu permită căţăratul sau trecerea copiilor dintr-o parte într-alta;

·         Finisajul scărilor va fi astfel realizat încât să se evite căderea prin alunecare;

·         Ferestrele din dreptul palierelor trebuie să aibă parapet (balustradă) de protecţie corespunzător conformat, astfel încât să se evite accidentarea prin spargerea geamului, în caz de contact prin alunecare;

·         Înălţimea liberă între rampe, măsurată pe perpendiculara de la nasul treptei pe linia de flux, precum şi înălţimea liberă de circulaţie sub scară, va fi h = min. 2,00 m la scări principale și h = min. 1,90 m la scări scundare şi de acces la pod, mansardă sau subsol (care nu constituie căi de evacuare);

·         Lăţimea liberă a scărilor, rampelor şi podestelor va fi:

-          la scări principale: l= min. 0,95 m la clădiri cu max. 2 niveluri; l = min. 1,05 m la clădiri cu 3-5 niveluri; l = min. 1,20 m la clădiri cu 6-8 niveluri; l = min. 1,25 m la clădiri cu min. 9 niveluri;

-          la scări secundare: l = min. 0,90 m în general; l = min. 0,85 m cazul apartamentelor grupate la scară;

-          pentru persoane cu dificultăţi de mers l = min. 1,00 m.

·         Scările şi podestele vor fi dimensionate corespunzător transportului tărgilor, sicrielor şi mobilelor voluminoase, atunci când nu există alt sistem de ridicare/coborâre a acestora;

·         Scările trebuie să fie corespunzător şi uniform luminate, fără risc de producere a fenomenului de strălucire orbitoare.

·         La clădirile de locuinţe în care nu există ascensor, dimensionarea treptelor se va face corespunzător necesităţilor persoanelor cu dificultăţi de mers.

Sisteme profesionale pentru pardoseli