Restaurarea pardoselii din mozaic și piatrǎ naturalǎ a faimoasei galerii comerciale VITTORIO EMANUELE II DIN MILANO

Ceramica » Ceramica | 24 iunie 2013
galerii comerciale VITTORIO EMANUELE II DIN MILANO

Galeria Vittorio Emanuelle II din Milano este cel mai vechi spațiu comercial din peninsulă, purtând numele primului rege care a unit Italia. Galeria fost construită în a doua jumătate a secolului XIX (1865 – 1878) de către arhitectul Giuseppe Mengoni. Ansamblul este format din două pasaje care se intersectează într-o piațetă octogonală acoperită cu o cupolă imensă din fier și sticlă. Pasajele fac legătura între piața Domului și piața teatrului La Scala. Pe lângă frumusețea arhitecturală a arcadelor și a cupolelor din sticlă, întreaga pardoseală este o adevărată operă de artă, realizată integral din mozaic și plăci din piatră naturală (granit, marmură).

În perioada 2011 – iulie 2012, galeria a fost supusǎ unor lucrǎri de restaurare ce au cuprins o suprafațǎ de 5.868 m2 de pardosealǎ, din care 3.900 m2 aparținând arcadelor, iar 1.968 m2 porticurilor. Execuția lucrǎrilor a fost realizatǎ de cǎtre o firmǎ specializatǎ în restaurǎri, în colaborare cu renumitul producǎtor italian de materiale de construcții Mapei, care a pus la dispoziție echipa de tehnicieni șI propriul laborator de cercetare pentru a selecta și verifica produsele ce urmau sǎ fie folosite. Intervenția a vizat toatǎ suprafața pardoselii din piatrǎ naturalǎ (granit și marmurǎ Bardiglio și Rosso Verona), mozaic din marmurǎ și elementele decorative. O analizǎ atentǎ a evidențiat care dintre componente erau în stare bunǎ și care trebuiau înlocuite, astfel cǎ o zonǎ extinsǎ a pardoselii din mozaic a fost inlǎturatǎ, consolidatǎ și inlocuitǎ. Cu ocazia intervențiilor la pardosealǎ s-au reparat și cele 258 de luminatoare fixate în pardosealǎ, care au rolul de a lumina bolțile. Lucrǎrile au necesitat impǎrțirea șantierului pe loturi mici, pentru a nu perturba activitatea comercialǎ. Montatori de mozaic și marmurǎ, meșteșugari și tehnicieni, au lucrat intens, chiar și în câte trei schimburi, pentru a reda frumusețea originalǎ de altǎ datǎ a pardoselii din cadrul faimoasei galerii Vittorio Emanuele II din Milano, Italia. Lucrarea a fost finalizatǎ în termenul prevǎzut de arhitectul Pasquale Francesco Mariani Orlandi, reprezentant oficial al Departamentului Tehnic al Patrimoniului Cultural din cadrul Consiliului Municipal al Primǎriei orașului Milano.

Restaurarea și refacerea luminatoarelor din pardoseală

Ultima intervenție de renovare a pardoselii galeriei a fost realizatǎ în 1967, prin urmare lucrarea de restaurare era necesarǎ nu doar pentru a reda aspectul original al pardoselii, dar și pentru siguranța trecǎtorilor. Lucrǎrile au început la mijlocul anului 2011 și prima intervenție a fost asupra luminatoarelor octogonale, realizate din bronz, cu geam din plexiglas, ce erau folosite pentru a ilumina galeria pe dedesubt. Acestea erau complet deformate din cauza tensiunilor exercitate în pardosealǎ și a sarcinilor mari cauzate de vehiculele de transport marfǎ. În plus, pardoseala a suferit infiltrații în jurul acestor elemente, galeriei. Luminatoarele au fost demontate complet, restaurate în atelier cu geamuri noi din plexiglas și apoi montate la loc prin tehnici speciale pentru a evita problemele ulterioare de infiltrare a apei. Dupǎ inlǎturarea luminatoarelor, suportul a fost curǎțat prin indepǎrtarea tuturor pǎrților deteriorate. S-a aplicat un strat de rǎșinǎ epoxidicǎ (Eporip) pentru sigilarea fisurilor și pentru a crea o punte de aderențǎ între substrat și noul strat de mortar fibroranforsat cu rezistențǎ medie (Mapegrout T40), utilizat la reconstrucția lǎcașurilor aferente luminatoarelor. Mortarul a fost aplicat cu ajutorul unor șabloane speciale pentru fiecare structurǎ de luminator pentru a corespunde cu grosimea lor inițialǎ, astfel încât elementele care au fost scoase sǎ poatǎ fi montate la loc fǎrǎ probleme de planeitate. Cu o grosime de numai 25 mm, geamurile din plexiglas sub formǎ de petalǎ ale luminatoarelor au fost lipite cu un adeziv poliuretanic tixotropic (Keralastic T), care garanteazǎ cǎ întregul sistem este impermeabil. Dupǎ montarea geamurilor în locașurile lor, acestea au fost sigilate cu un etanșant elastic rezistent la mucegai (Mapesil AC). Elementele de inserție perimetrale, spre deosebire de cele centrale, nu au putut fi demontate și recondiționate în atelier, fiind îndreptate, lustruite, acoperite și apoi sigilate chiar la fața locului.

Consolidarea suportului

În cadrul lucrǎrilor de renovare din 1967 a fost recondiționatǎ doar suprafața plǎcilor de mozaic, fǎrǎ a se reface și stratul suport realizat în 1865, anul construcției. Din cauzǎ cǎ nu exista niciun document oficial referitor la structura pe care urma sǎ fie aplicat mozaicul, s-a realizat o analizǎ stratigraficǎ, ce a clarificat compoziția suportului: un prim strat de 7 cm grosime peste care se gǎsește un altul friabil din
mixturi (nisip, pietriș și sticlǎ) de 10 - 15 cm grosime, practic un strat suport cu rezistențe mecanice scǎzute. Apoi s-a descoperit cǎ pardoseala originalǎ a fost realizatǎ fǎrǎ rosturi de dilatare și fǎrǎ armarea substratului, lucruri care au dus la apariția fisurilor, datorate contracțiilor higrometrice și sarcinilor de greutate ridicate exercitate în timp. Prima etapǎ a lucrǎrilor a vizat obținerea unei capacitǎți portante și a unei rezistențe mecanice la compresiune a suportului, fǎrǎ sǎ afecteze întreaga pardosealǎ. Astfel, zonele cu rezistențe mecanice slabe au fost tratate cu o amorsǎ în dispersie apoasǎ (Primer 3296), cu microparticule cu polimeri acrilici, cu rol de consolidare, tratament antipraf și asigurare a unei bune capacitǎți de penetrare. Suprafețele suportului au fost nivelate cu mortarul de reparație ultrarapid Nivorapid, aditivat cu Latex Plus pentru creșterea proprietǎții de elasticitate, ceea ce a permis aplicatorilor sǎ lucreze într-un mod adecvat și cu ușurințǎ pe langǎ suporturile deformabile ale ramelor din metal ce alcǎtuiesc structura luminatoarelor. Acest sistem va prezenta în timp o rezistențǎ ridicatǎ la compresiune.

Lucrări de refacere a mozaicului

Aplicatorii de mozaic au dat dovadǎ de multǎ rǎbdare și au acordat o atenție deosebitǎ lucrǎrilor de refacere. O parte din plǎcuțe au fost folosite pentru a reface modelul original al mozaicului. Fiecare bucǎțicǎ de mozaic a fost montatǎ în patul de adeziv alb, apoi, dupǎ 24 de ore de la instalare, suprafața a fost șlefuitǎ și lustruitǎ. Pentru cǎ toate aceste operațiuni s-au desfǎșurat în luna decembrie, pe o vreme cu temperaturi scǎzute, s-a utilizat un adeziv cu intǎrire rapidǎ, excepțional de performant, de culoare albǎ: Elastorapid. Acesta a fost folosit și la montajul celorlalte elemente decorative: stele și decorațiuni din sticlǎ, respectiv plǎci din marmurǎ.


Instalarea plăcilor din marmură

Înaintea montǎrii plǎcilor de marmurǎ de Bardiglio și Rosso Verona în jurul luminatoarelor și în alte zone ale suprafeței de lucru, s-a pregǎtit suprafața suport peste care s-a aplicat un strat de amorsǎ pe
bazǎ de rǎșini sintetice în dispersie apoasǎ, Primer G, pentru imbunǎtǎțirea aderenței. Pentru lipirea plǎcilor de marmurǎ s-a utilizat același adeziv alb, cu intǎrire rapidǎ, Elastorapid, aplicat prin metoda dublei aplicǎri, atât pe dosul plǎcii, cât și pe suprafața suport. Marmura din jurul inserțiilor a fost instalatǎ cu rost larg pentru prevenirea problemelor datorate comprimǎrii. Rosturile de dilatare au fost sigilate cu un etanșant siliconic neutral, Mapesil LM, cu efect antimucegai, pentru plǎci din piatrǎ naturalǎ și cu un coeficient de elasticitate de panǎ la 25%.

Restaurarea Taurului – simbolul heraldic al casei de Savoia

Pe pardoseala din mozaic a galeriei este figurat taurul, simbolul heraldic al Casei de Savoia din care fǎcea parte și Regele Vittorio Emanuele II. Legenda spune cǎ dacǎ te rotești de trei ori cu cǎlcaiul
drept pe „bijuteriile” taurului, acest lucru îți va aduce noroc. Astfel, mii de turiști se rotesc în fiecare an, lǎsandu-și amprenta în pardosealǎ. Reparația a necesitat o atenție deosebitǎ, mozaicul fiind încadrat într-o ramǎ și scos bucatǎ cu bucatǎ cu ajutorul unor dǎlți foarte mici, pentru a preveni propagarea vibrațiilor la zona din jur. Pentru a furniza maestrului mozaicar o suprafațǎ de montaj idealǎ, specialiștii
de la Mapei au recomandat aceeașI soluție de refacere, prin aplicarea unui prim strat de Eporip, urmat de utilizarea mortarului special de reparații cu consistențǎ fluidǎ și contracții controlate, Mapegrout SV Fiber. Mozaicul ce alcǎtuia simbolul Taurului a fost montat cu un adeziv epoxidic bicomponent, antiacid, Kerapoxy, care are și rol de chit de rosturi. Adezivul a fost aplicat pe spatele fiecǎrei plǎcuțe
de mozaic, montate apoi pe patul de adeziv de pe suprafața suport. În dimineața urmǎtoare, la câteva ore dupǎ ce reparațiile fuseserǎ finalizate, Taurul era din nou gata de „utilizare”.

Finalul unor lucrări complexe

Faza finalǎ a intervenției a reprezentat-o chituirea pardoselii. Culoarea chitului pe bazǎ de rǎșini poliesterice a variat în funcție de culoarea mozaicului și a chitului original. Aceastǎ operațiune desfǎșuratǎ pe întreaga suprafațǎ de lucru a pardoselii a permis ca lustruirea sǎ se realizeze într-un timp foarte scurt.

Lucrări de intervenție la Porticuri

În luna februarie 2012 s-a început lucrul și la porticurile galeriei. S-a folosit aceeași procedurǎ ca și pentru luminatoarele de la arcadǎ: au fost inlǎturate, restaurate, metalul a fost curǎțat și tratat, iar apoi elementele din plexiglas au fost remontate cu aceleași produse. Pe de altǎ parte, la montarea plǎcilor din marmurǎ, soluția adoptatǎ a fost total diferitǎ, datoritǎ multiplelor lucrǎri de reparație efectuate în ultimul secol prin felurite tehnici de instalare și folosind plǎci cu grosimi diferite. Prin urmare, de la caz la caz, au fost întrebuințate diferite tehnici de montaj. Pentru golurile de 10 – 15 cm grosime rǎmase în urma inlǎturǎrii plǎcilor de marmurǎ deteriorate, s-a utilizat la montarea celor noi, Mapestone TFB 60 (mortar predozat, cu rezistența ridicatǎ la compresiune, la sǎrurile degivrante și la ciclurile îngheț - dezgheț, clasa de expunere XF4), aplicat peste un strat proaspǎt alcǎtuit dintr-un amestec din același tip de mortar cu latex Planicrete, al cǎrui rol este de a imbunǎtǎți aderența șI rezistența mortarului la stratul suport. În alte zone unde grosimea permitea, marmura a fost instalatǎ direct pe stratul suport din beton cu adezivul ultraperformant Elastorapid, de culoare albǎ. Toate rosturile de dilatare create în jurul structurii luminatoarelor au fost etanșate cu siliconul neutral Mapesil LM.
Unele dintre piesele de marmurǎ care nu au mai putut fi reproduse au fost salvate și conservate, fiind tratate cu o rǎșinǎ epoxidicǎ astfel încât sǎ poatǎ rezista la incǎrcǎri și la un trafic intens, zilnic, precum trecerea mașinilor de curǎțenie. Odatǎ ce pǎrțile deteriorate ale plǎcilor din marmurǎ au fost indepǎrtate, acestea au fost reconstruite cu sistemul epoxidic Mapefloor I 900 în amestec cu cuarț 1.9 și pigment colorat Mapecolor Paste. Liantul epoxidic Mapefloor I 900 a fost utilizat și cu rol de promotor de aderențǎ (amorsǎ) pe plǎcile de marmurǎ pentru a crea o lipire monoliticǎ, dar și pentru consolidarea în profunzime a structurii pietrei. Pentru chituirea finalǎ a pardoselii s-au folosit douǎ soluții diferite, în funcție de structura lor chimicǎ: produse pe bazǎ de ciment sau materiale epoxidice. Etapa finalǎ a intervenției a fost de polisare a pardoselilor și aplicarea unui tratament final de protecție.

Restaurarea pardoselilor Galeriei Vittorio Emanuele II din Milano a necesitat timp, cei mai buni maeștri, cele mai bune produse și soluții de ultimă generație. Mapei și-a adus contribuția și rezul tatele au satisfăcut pe deplin clientul.


DE RETINUT


ELASTORAPID
Elastorapid este un adeziv îmbunătățit, bicomponent, pe bază de ciment, foarte deformabil, cu priză și hidratare rapidă, fără alunecare verticală și timp deschis extins – clasificat conform EN 12004: C2FTE S2.

Mapegrout SV Fiber
Mapegrout SV Fiber este un mortar monocomponent pe bază de ciment, fluid, cu priză și întărire rapidă, contracții controlate, ductilitate ridicată, utilizat pentru repararea betonului, ce se aplică și la temperaturi scăzute de până la -5°C, folosit în combinație cu fibre rigide din oțel.

DATE TEHNICE

Vittorio Emanuele II Arcade, Milano (Italia)
Perioada de construcție: 1865 - 1878
Arhitect: Giuseppe Mengoni
Perioada de intervenție: 2011-2012
Intervenție Mapei: renovarea și consolidarea straturilor suport; instalarea plǎcilor de mozaic și a celor din piatrǎ naturalǎ; chituirea și etanșarea rosturilor; restaurarea luminatoarelor din pardosealǎ.
Beneficiar: Departamentului Tehnic al Patrimoniului Cultural din cadrul Consiliului Municipal al Primǎriei orașului Milano.
Management de proiect și responsabili lucrări: arh. Pasquale Francesco Mariani Orlandi; arh. Silvia Volpi; Supervizare: Libero Corrieri, Alberto Artioli; Management Operaṭional: Simone Ascione, Vittorio Alfieri (Consiliul Municipal Milano)
Diriginte de șantier: Paolo Maggi
Firma aplicatoare: Trivella SpA
Materiale utilizate: plǎci de mozaic și dale de piatrǎ
Distribuitor Mapei: Centro Edile Antonini, Grupul BEA
Coordonator Mapei: Paolo Giglio, Mapei SpA (Italia).

PRODUSE MAPEI FOLOSITE

Renovarea și montarea luminatoarelor: Adesilex PG1, Adesilex PG1 Rapid, Eporip, Keralastic T, Latex Plus, Mapegrout T40, Nivorapid, Mapesil AC
Consolidarea și repararea straturilor suport: Eporip, Mapegrout SV Fiber, Mapegrout T40, Mapecem Pronto, Planicrete, Primer G, Primer 3296, Quartz 1.9
Montajul plăcilor de mozaic și a celor din piatră naturală: Elastorapid, Kerapoxy, Mapecolor Paste, Mapefloor I 900, Mapesil LM, Mapestone PFS PCC2, Mapestone TFB 60.


Sisteme profesionale pentru pardoseli